Darbo užmokestis

Vilniaus Levo Karsavimo mokykla

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023 m. I ketvirtį

 

Pareigybės pavadinimas 2022 m. 2023 m. I ketv.
Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams * 1 *
Budėtojas-sargas 710 5 756
IT specialistas * 1 *
Kiemsargis 730 2 1050
Laborantas 246 4 282
Pastatų priežiūros specialistas 739 2 724
Raštinės vadovas * 1 *
Sekretorius 1077 2 945
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas * 1 *
Valytojas 854 9 1011
Direktorius * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2743 2 3595
Biblioteninkas * 1 *
Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus) * 1 *
Logopedas 1990 2 2230
Meninio ugdymo pedagogas * 1 *
Mokytojas 1670 81 2041
Mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinio ugdymo programą 1394 4 1780
Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja 760 2 1091
Mokytojo padėjėjas 800 11 817
Psichologas * 1 *
Socialinis pedagogas * 1 *
Specialusis pedagogas * 1 *
VDM pedagogas 773 10 808
VDM specialistas 694 4 711

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25