Neformalusis švietimas

Už neformalųjį švietimą mokykloje atsakinga

Gražina Povilaitytė-Kosarieva Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Istorijos mokytoja metodininkė
VPU, humanitarinių mokslų magistrė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.30 – 17.00

12.30 – 13.00

7.30 – 9.30

Antradienis

7.25 – 18.00

12.30 – 13.00

 

Trečiadienis

8.00 – 17.00

12.30 – 13.00

 

Ketvirtadienis

7.30 – 16.45

12.30 – 13.00  
Penktadienis 7.30 – 18.00 12.50 – 13.20

16.00 – 18.00

Kontaktai Telefonas (8 5) 241 0217

El. paštas Rašyti

Informacija

Neformaliojo vaikų švietimo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui atskleisti interesus, saviraiškos poreikius, plėtoti gabumus ir gebėjimus, plėsti akiratį, ugdyti tautinį tapatumą.

Neformalusis švietimas skirtas mokinių pažintiniams, meniniams, sportiniams, moksliniams, techniniams, socialiniams, sveikos gyvensenos gebėjimams ugdyti, mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms vykdyti būreliuose, mokyklos renginiuose. Neformalusis švietimas suteikia mokiniams galimybę išbandyti save įvairiose srityse, paįvairina laisvalaikį ir skatina:

 • kūrybingumą ir saviraišką,
 • pasitikėjimą savo jėgomis,
 • bendrauti ir bendradarbiauti,
 • būti savimi ir turėti savo nuomonę,
 • augti ir tobulėti,
 • siekti savo tikslų ir nebūti abejingam,
 • nebijoti klysti.

Neformaliojo švietimo kryptys

 • Meninė raiška (muzikos, šokio, dramos, dailės, keramikos kryptys).
 • Sveika gyvensena ir sportas.
 • Kalbinė ir sceninė raiška.
 • Techninė kūryba bei technologjos.
 • Etninė kultūra ir pilietinis ugdymas.
 • Gamtosauginė ir turistinė veikla.
 • Socialinė ir projektinė veikla.

Dokumentai

Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2014 m. 2022-08-14 19:13:15 252.92 KB
Būrelių tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-10-18 22:59:03 207.93 KB

5-6 klasių mokinių apklausa (2023-2024 m. m.)  https://forms.gle/Jh2FoAjMx8cXn92m7 

 

7-8 klasių mokinių apklausa (2023-2024 m. m.)    https://forms.gle/EzoMTo9WJwmeqqtWA 

9-10 klasių mokinių apklausa (2023-2024 m. m.)   https://forms.gle/fCezKPcr4typn2Sk6 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25