Bendradarbiavimas

MOKYKLOS SOCIALINIAI PARTNERIAI IR BENDRADARBIAVIMO TIKSLAI

 

Eil.Nr.

MOKYKLOS SOCIALINIAI PARTNERIAI

BENDRADARBIAVIMO TIKSLAI

 1.  

Vilniaus miesto savivaldybės švietimo skyrius

konsultuotis / teikti/ gauti informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu.

 1.  

Vilniaus m. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius

konsultuotis / teikti / gauti informaciją apie socialiai remtinas bei į rizikos grupes patenkančias šeimas;

reikalui esant tarpininkauti tarp šeimos ir valstybinių įstaigų.

 1.  

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius

bendradarbiauti sprendžiant problemas, susijusias su specialiųjų poreikių mokinių ugdymu;

 

 1.  

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

dalyvauti vykdomuose projektuose.

Vilniaus m. Socialinės paramos centro Socialinio darbo skyrius

bendradarbiauti sprendžiant socialiai remtinų šeimų klausimus.

 1.  

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

 

bendradarbiauti sprendžiant problemas, susijusias su specialiųjų poreikių mokinių ugdymu; dalyvauti projektuose.

 1.  

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba

 

bendradarbiauti užtikrinant pedagoginės ir psichologinės pagalbos vaikams prieinamumą, didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių vaikų ir mokinių ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant jiems, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir ugdymo įstaigoms reikalingą konsultacinę, ekspertinę ir informacinę pagalbą.

 1.  

Vilniaus m. 5-sis policijos komisariatas

 

bendradarbiauti sprendžiant problemas, kylančias dėl Mokinių elgesio taisyklių pažeidimo; dalyvauti sporto renginiuose ir varžybose, konkursuose ir projektinėse veiklose.

 1.  

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

dalyvauti organizacijos vykdomuose projektuose; gauti informaciją, susijusią su patyčių ir smurto prieš vaikus prevencija.

 1.  

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras

bendradarbiauti sprendžiant socialiai remtinų šeimų klausimus.

 1.  

Vilniaus SOS vaikų kaimas

bendradarbiauti sprendžiant problemas, susijusias su specialiųjų poreikių mokinių ugdymu;

 1.  

Vilniaus Šilo specialioji mokykla

bendradarbiauti sprendžiant problemas, susijusias su specialiųjų poreikių mokinių ugdymu; atvejo analizė.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25