Mokyklos diena

  • Paskelbė : Viktorija Jegorenko
  • Paskelbta: 2023-12-14
  • Kategorija: Renginiai

Mokyklos diena – įdomių patirčių diena!

Gruodžio 14 d. – netradicinio ugdymo dieną – mokykla šurmuliavo. Renginiui, skirtam Mokyklos dienai, kruopščiai ruošėsi Metodinė taryba. Mokyklos dienos programa aprėpė šiuolaikišką mokinių bendravimo stilių ir ilgametę mokyklos istoriją. Renginio tikslai – kurti emocinę aplinką, kuri padėtų mokiniams ugdytis priklausymo mokyklos bendruomenei jausmą, skatinti mokinius domėtis mokyklos istorija, sudaryti sąlygas mokiniams kurti, improvizuoti, ugdyti mokinių kūrybiškumą, atsakingumą, gebėjimą bendradarbiauti.

Integruotų pamokų metu mokytojai supažindino mokinius su ilgamete mokyklos istorija, pateikė įdomių faktų. Mokyklos istoriją mokiniai pažino ne tik klausydamiesi, bet ir patys dalyvaudami viktorinose, diskusijose, interaktyviuose žaidimuose.

Mokyklos muziejau grupės pedagogė Tatjana Tynčenko ir bibliotekininkė Larisa Filčenko papasakojo mokiniams apie Levo Karsavino biografijos aspektus. Levas Karsavinas žymus Lietuvos kultūros istorikas, filosofas, nukentėjęs nuo tuometinio bolševikų režimo. 1922-ųjų metų rugpjūčio 16-ą dieną Levas Karsavinas buvo suimtas, nuteistas ir ištremtas į Vokietiją be teisės grįžti. 1927-aisiais atsisakė pasiūlymo dėstyti Oksfordo universitete ir pasirinko kvietimą dirbti neseniai įkurtame Kauno universitete, kur buvo išrinktas Humanitarinių mokslų fakulteto Visuotinės istorijos katedros profesoriumi. 1928-aisiais persikėlė į Kauną ir intensyviai mokėsi lietuvių kalbos. Kauno universitete pradėjo skaityti paskaitas ir vesti seminarus rusų kalba, o nuo 1929-ųjų metų skaitė paskaitas lietuviškai. 1949-ųjų liepos 9-ąją dieną Levas Karsavinas buvo suimtas ir uždarytas į kalėjimą. 1950-ųjų kovo 14-ają Levas Karsavinas nuteistas 10 metų kalėti pataisos darbų lageryje. Po savaitės jam buvo paskirta tremties vieta – Abezės lageris Komijoje, prie Poliarinio rato. 1952-ųjų metų liepos 20-ąją Levas Karsavinas mirė nuo atsinaujinusios tuberkuliozės. Palaidotas Abezės lagerio kapinėse.

Mūsų mokykla pavadinta Levo Karsavino garbei. Gruodžio 14 d. – Levo Karsavino gimimo dieną, mokykla tradiciškai mini mokyklos dieną. Mūsų mokykloje mokosi daug talentingų ir gabių vaikų, kurie ne tik sukūrė šventinę nuotaiką. Šią dieną mokiniai šoko, dainavo, grojo, kūrė, deklamavo, dalyvavo įvairiose edukacinėse veiklose.

Lietuvių kalbos mokytojos Gražina Laurutėnienė, Aurksė Blusevičienė, Inga Astiukevičienė, Gaiva Kairienė parengė protmūšį, integruotas pamokas, kur atsispindėjo mokyklos istorijos faktai su literatūros mįslėmis ir galvosūkiais.

Geografijos ir istorijos mokytojos Svetlanos Butautienės ir Gražinos Povilaitytės-Kosarievos mokiniai dalyvavo viktorinoje-konkurse apie mokyklos istoriją, patikrino ir pagilino geografijos ir istorijos žinias. Aktyviai dalyvavę, mokiniai laimėjo saldžius prizus.

Biologijos ir fizikos mokytojos Irina Pasternak ir Liudmila Tankeliūnienė savo dalyko pamokas siejo su mokyklos aplinkos tyrinėjimu. Mokiniai atliko tiriamuosius darbus.

Matematikos labirintais mokinius vedžiojo matematikos mokytoja Irina Svigarienė. Mokiniai spręsdami nelygybes, teisingus sprendinius siejo su reikšmingomis mūsų mokyklos datomis, įdomiais faktais.

Anglų kalbos mokytojai savo veiklą šiandien skyrė Levui Karsavinui. 7 klasės mokiniaims buvo pristatyta prezentacija apie jo gyvenimą, po to vyko pokalbis, kurio tikslas buvo patikrinti savo žinias. Kitos klasės su interaktyvios platformos ,,Kahoot” pagalba atliko testą anglų kalba, kur varžėsi su klasiokais dėl geriausio rezultato. 8b klasės mokiniai peržiūrėjo ir aptarė vaizdo medžiagą apie mūsų mokyklą, kurią sukūrė klasiokai anglų kalba. Vyko debatai angliškai.

Patys mažiausi mokyklos 1-4 klasių mokiniai surengė piešinių bei Senių Besmegenių parodas.

Mokyklos dienos tikslai pavyko: mokytojų organizuotos veiklos, smagus mokinių nusiteikimas dar kartą įrodė, kad yra būtina „padėti mokiniui lengvai, su malonumu kopti mokymosi ir saviraidos laiptais vis labiau jaučiant savo identiškumą ir vidinių galių skleidimąsi“.

Dėkojame visiems šventę rengusiems mokytojams.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos