Metodinė konferencija ,, Sėkmingas kompetencijų ugdymas pamokose‘‘

  • Paskelbė : Viktorija Jegorenko
  • Paskelbta: 2024-04-05
  • Kategorija: Renginiai

Mūsų mokyklos mokytojai, dirbdami  su atnaujintomis bendrojo ugdymo programomis ir ugdydami mokinių bendrąsias kompetencijas, nuolat kaupia žinias bei praktinius metodus. Be to, ir patys pedagogai  turi mokytis, kaip plėtoti ir tobulinti ugdymo procesą nuolat kintančioje aplinkoje, kaip pagerinti savo gebėjimus pažinti bei valdyti pokyčius.

Todėl buvo nuspręsta balandžio 4 dieną dalyvauti konferencijoje ,,Sėkmingas kompetencijų ugdymas pamokose‘‘, kurią inicijavo Vilniaus ,, Ateities‘‘ mokykla. Konferencijos tikslas buvo skatinti tautinių mažumų mokytojų bendradarbiavimą ir sudaryti galimybę pasidalinti gerąja darbo patirtimi. Pranešimus skaitė ir mūsų mokyklos  priešmokyklinio ugdymo mokytoja Alina Petkevičienė (,, Sėkmingas kompetencijų ugdymas priešmokykliniame amžiuje‘‘) bei muzikos mokytojas Artur Petraškevič ( ,, Tarpdalykinė integracija mokant muzikos “). Konferencijos metu dalyviai papasakojo, kaip ugdyti kompetencijas naudojant ,, Vedlių‘‘ turinį ir Vilniaus miesto erdves, integruojant muzikos ir teatro pamokas. Buvo pasidalinta įžvalgomis, kokiais būdais galima pasiekti mokymosi sėkmę kiekvienam vaikui, buvo kalbėta ir apie aktyviųjų metodų svarbą ugdant kompetencijas pamokose,  taip pat buvo akcentuojama projektinė veikla ir jos nauda mokiniui. Konferenciją vainikavo praktinė veikla, kurios metu dalyviai, pasiskirstę į grupes bei gavę vaidmenis, adresatą ir formą,  sukūrė nuotaikingus pranešimus. Kūrybinės idėjos buvo keliamos naudojant įvairias mąstymo operacijas: analizę, sintezę, lyginimą, apibendrinimą, klasifikavimą, konkretizavimą.

Reflektuodami mokytojai išreiškė pozityvias mintis dėl metodinės konferencijos naudos ir dėliojo veiksmų planus naujiems bendriems siekiams ir idėjoms.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos