Darbo užmokestis

Vilniaus Levo Karsavimo mokykla

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2020 m. I ketvirtį

Pareigybės pavadinimas 2019 m. 2020 m. I ketv.
Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams * 1 *
Budėtojas-sargas 667 5 651
IT specialistas * 1 *
Kiemsargis 591 2 607
Laborantas 182 3 211
Pastatų priežiūros specialistas 606 3 632
Raštinės vadovas * 1 *
Sekretorius * 1 *
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas * 1 *
Valytojas 624 9 717
Direktorius * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1549 2 1671
Biblioteninkas * 1 *
Fizinio lavinimo specialistas * 1 *
Logopedas * 1 *
Meninio ugdymo pedagogas * 1 *
Mokytojas 1138 71 1312
Mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinio ugdymo programą 1159 5 1232
Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja 625 3 735
Mokytojo padėjėjas 596 3 764
Psichologas * 1 *
Socialinis pedagogas * 1 *
Specialusis pedagogas * 1 *
VDM pedagogas 667 5 635
VDM specialistas 493 2 591

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40