Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2024-02-27 20:38 Dokumentas sukurtas: Civilinės saugos sistemos pajėgų kontaktiniai duomenys
2. 2024-02-27 20:32 Dokumentas sukurtas: Civilinės saugos kalendorinis veiksmų planas
3. 2024-02-27 20:29 Dokumentas sukurtas: Perspėjimo apie įvykį schema
4. 2024-02-27 20:25 Dokumentas sukurtas: Keitimosi informacija apie įvykį schema
5. 2024-02-27 20:18 Dokumentas sukurtas: Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė
6. 2024-02-27 20:14 Dokumentas sukurtas: Teritorijos ir (ar) pastato planas
7. 2024-02-27 20:11 Dokumentas sukurtas: Darbuotojų ir mokinių evakavimo schema
8. 2024-02-27 20:01 Dokumentas sukurtas: Įsakymas dėl darbuotojų, atsakingų už gelbėjimo darbų ir evakavimo organizavimą Vilniaus Levo Karsavino mokykloje ekstremalios situacijos atveju
9. 2024-02-27 19:52 Dokumentas sukurtas: Vilniaus Levo Karsavino mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas
10. 2024-02-27 19:48 Dokumentas sukurtas: Ekstremaliųjų situacijų 2023-2025 m. prevencijos priemonių planas
11. 2024-02-27 19:34 Puslapis atnaujintas: Civilinė sauga
12. 2024-02-24 08:21 Naujiena sukurta: Karjeros ugdymas - mechaninių laikrodžių gamyba
13. 2024-02-24 08:13 Naujiena sukurta: Seminaras "STEAM eksperimentai gamtos mokslų pamokose"
14. 2024-02-24 08:03 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 1 išrašas
15. 2024-02-24 08:03 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 2 išrašas
16. 2024-02-24 08:03 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 2 išrašas
17. 2024-02-24 08:03 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 3 išrašas
18. 2024-02-24 08:03 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 4 išrašas
19. 2024-02-24 08:03 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 5 išrašas
20. 2024-02-24 08:03 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 6 išrašas
21. 2024-02-24 08:01 Dokumentas sukurtas: Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 7 išrašas
22. 2024-02-23 09:48 Dokumentas sukurtas: Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 6 išrašas
23. 2024-02-23 09:47 Dokumentas sukurtas: Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 5 išrašas
24. 2024-02-23 09:46 Dokumentas sukurtas: Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 4 išrašas
25. 2024-02-20 08:50 Dokumentas atnaujintas: Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas 2024 m.
26. 2024-02-20 08:46 Puslapis atnaujintas: Aktualu tėvams
27. 2024-02-20 08:42 Puslapis atnaujintas: Priėmimas į mokyklą
28. 2024-02-20 08:39 Dokumentas sukurtas: Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas
29. 2024-02-20 08:35 Puslapis atnaujintas: Priėmimas į mokyklą
30. 2024-02-16 08:23 Naujiena sukurta: Sveikinimas su Vasario 16-osios švente!
31. 2024-02-16 08:09 Naujiena sukurta: Sveikinimas vasario 16 dienos proga
32. 2024-02-15 11:26 Naujiena sukurta: Bendradarbiavimo pamoka, skirta Vasario 16-ajai
33. 2024-02-15 11:19 Naujiena sukurta: Filmo „Irklais per Atlantą” peržiūra
34. 2024-02-15 11:11 Naujiena sukurta: Laiškas žinomai asmenybei
35. 2024-02-14 10:16 Naujiena sukurta: Mokinių vizitas į Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centrą
36. 2024-02-14 08:27 Naujiena sukurta: Karjeros ugdymo vizitas VAVM
37. 2024-02-12 10:16 Naujiena sukurta: Edukacinė ekskursija į TV bokštą.
38. 2024-02-09 09:24 Dokumentas sukurtas: Informacija dėl į Lietuvą grįžtančių mokinių
39. 2024-02-09 07:43 Dokumentas išstrintas: Socialinio pedagogo veiklos planas 2021-2022 m. m.
40. 2024-02-09 07:43 Dokumentas išstrintas: Psichologo veiklos planas 2021-2022 m. m.
41. 2024-02-09 07:43 Dokumentas išstrintas: Logopedo veiklos planas 2021-2022 m. m.
42. 2024-02-09 07:42 Dokumentas išstrintas: Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017-2018 m. m.
43. 2024-02-09 07:42 Dokumentas išstrintas: Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018-2019 m. m.
44. 2024-02-09 07:42 Dokumentas išstrintas: Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos priemonių planas 2019-2020 m. m.
45. 2024-02-09 07:40 Dokumentas atnaujintas: Vasario mėnesio veiklos planas 2023-2024 m. m.
46. 2024-02-09 07:40 Dokumentas atnaujintas: Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-2024 m. m.
47. 2024-02-09 07:39 Dokumentas sukurtas: Vasario mėnesio veiklos planas 2023-2024 m. m.
48. 2024-02-09 07:26 Dokumentas sukurtas: Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-2024 m. m.
49. 2024-02-09 07:20 Dokumentas išstrintas: Sausio mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m.
50. 2024-02-09 07:19 Dokumentas išstrintas: Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.55 – 14.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25