Biblioteka

Bibliotekininke mokykloje dirba

Larisa Filčenko Bibliotekos vedėja

Biblioteka 53 kab. (III aukštas)
Skaitykla 55 kab. (III aukštas)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 15.30

Skaitytojų aptarnavimas*

15.30 – 16.30

Bibliotekos dokumentacijos tvarkymas**

11.00 – 11.30

Antradienis

8.00 – 15.30

Skaitytojų aptarnavimas*

15.30 – 16.30

Bibliotekos dokumentacijos tvarkymas**

11.00 – 11.30

Trečiadienis

8.00 – 15.30

Skaitytojų aptarnavimas*

15.30 – 16.30

Bibliotekos dokumentacijos tvarkymas**

11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

8.00 – 15.30

Skaitytojų aptarnavimas*

15.30 – 16.30

Bibliotekos dokumentacijos tvarkymas**

11.00 – 11.30
Penktadienis

8.00 – 15.30

Skaitytojų aptarnavimas*

15.30 – 16.30

Bibliotekos dokumentacijos tvarkymas**

11.00 – 11.30

* Knygų ir vadovėlių išdavimas, bibliografinių pamokų, teminių viktorinų ir parodų rengimas.
** Bibliotekos dienoraščio pildymas, bibliotekos fondo apskaita ir tvarkymas, statistinių ataskaitų rengimas.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Bendra informacija

Vilniaus Levo Karsavino mokyklos biblioteka įkurta 1978 metais. Bibliotekos fonde yra 23 330 leidinių, taip pat atskiras 12 187 vadovėlių fondas. Kasmet biblioteka aptarnauja 4039 lankytojus. Iš mokinio krepšelio lėšų visi mokykloje besimokantys mokiniai yra aprūpinami vadovėliais, pagal galimybes kitomis mokymo priemonėms.

2002 metais mokykloje įkurta skaitykla. Skaitykloje yra naujausia informacinė literatūra: žodynai, enciklopedijos rusų ir lietuvių kalbomis, žinynai, žurnalai., yra kopijavimo aparatas, spausdintuvas. Skaitykloje mokiniai gali ruoštis pamokoms, naudotis internetu, spausdinti ir kopijuoti dokumentus.

Bibliotekos vizija − atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo vieta su modernia ir turtinga informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla remianti ugdymo procesą.

Bibliotekos struktūra

 • Abonementas.
 • Kompiuterizuota skaitykla.

Techninė įranga

 • 5 kompiuteriai.
 • Spausdintuvas.
 • Kopijavimo aparatas.
 • Garso ir vaizdo aparatūra.
 • Interneto ryšys.

Tikslas

Siekti, kad biblioteka ir skaitykla taptų patraukliu, aktyviu informacijos, kultūros centru.

Uždaviniai

 • Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus.
 • Skatinti skaitymą ir populiarinti knygas.
 • Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti mokinių saviraiškai.
 • Analizuoti turimus išteklius ir mokyklos bendruomenės informacijos poreikius, sistemingai kaupti ir turtinti bibliotekos bei skaityklos fondus aktualiausia, naujausia ugdymo procesui reikalinga grožine bei metodine literatūra.
 • Naudoti šiuolaikines technologijas bibliotekos, skaityklos veikloje.
 • Kelti profesinę kompetenciją.

Dokumentai

Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos ir skaityklos veiklos planas 2022-08-14 15:08:10 592.79 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.