UTA

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS

 

Informacija apie ugdymo turinio atnaujinimą

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, kurio tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą. Kas yra Bendrosios programos? Nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų.

Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį?

Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize.  Atnaujinimo tikslas –  užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys:

 • stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.
 • sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

 

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo etapai

Atnaujintą ugdymo turinį planuojama įgyvendinti etapais ir pradėti ugdymą organizuoti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas:

 • nuo 2022-09-01 priešmokyklinio ugdymo programoje;
 • nuo 2023-09-01 pradinio ir pagrindinio ugdymo 1, 3, 5, 7, 9  klasėse,
 • nuo 2024-09-01 pradinio ir pagrindinio ugdymo 2, 4, 6, 8, 10  klasėse.


 

Ugdymo turinio atnaujinimo diegimo darbo grupė: 

Gražina Povilaitytė-Kosarieva – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Janina Rogožinskaja - direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

    Nariai:

M. Arefjeva, V. Jegorenko
A.Veršilo, I. Terez-Lilia, L. Kušlevič
A. Chodosovskaja, A. Rymkienė
J.Šumovič, S.Radomskė
G. Jankovič, I. Tarasova
A. Šumovič, R. Kontvainienė, M. Gauba
I. Astiukevičienė, N. Noreikienė
L. Kolesnikova, M. Vaitekuniene

Aktuali informacija:

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti? 

Vilniaus Levo Karsavino atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022–2023 ir 2023–2024 m. m.

Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių priėmimo

Mokytojams apie kompetencijas 

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)

Bendrosios programos (patvirtintos (2022-09-30)  https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos

NŠA renginių kalendorius

Naudinga informacija mokykloms ir ne tik, rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui: 

Patvirtintos BP: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1

Pamokos stebėjimo protokolas: https://docs.google.com/document/d/1vNZ6-nszB2TiRb4JMQq5yfei1926RrP8/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true

Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3M6Z90Z4rRf8MMXfrKj_2hWlkqxN9N7

Bendra informacija skaidrėse: https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true

 

Atnaujinta: 2024-04-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.