Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2021-2025 m. m. 2023-09-03 21:39:22 260.48 KB
2023–2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-09-03 21:39:22 611.72 KB
Mokyklos valstybės lygio ekstremalios situacijos režimo ir/ar karantino laikotarpio valdymo planas 2023-09-03 21:39:22 580.05 KB
Krizės valdymo mokykloje veiksmų planas 2023-09-03 21:39:22 195.49 KB
2021-2023 metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai 2023-09-03 21:39:22 751.67 KB
2019-2021 metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai 2023-09-03 21:39:22 781.75 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos 2021 metinis veiklos planas 2023-09-03 21:39:22 158.5 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos 2022 metinis veiklos planas 2023-09-03 21:39:22 750.82 KB
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (nuo 2022 09 01) 2023-09-03 21:39:22 143.1 KB
2021-2022  mokslo metų tradicinių renginių planas 2023-09-03 21:39:23 611.35 KB
Užsieniečių vaikų ugdymo komisijos veiklos programa 2023-09-03 21:39:23 287.29 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-09-03 21:39:23 1.27 MB
DSSK 2021-2022 m. m. veiklos planas 2023-09-03 21:39:23 310.99 KB
Tradicinių renginių planas 2022-2023 m. m. 2023-09-03 21:39:23 36.79 KB
Užsieniečių vaikų ugdymo komisijos veiklos programa 2022-2023 m. m. 2023-09-03 21:39:23 16.96 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos ugdymo karjerai grupės veiklos planas 2022 – 2023 m. m. 2023-09-03 21:39:23 484.12 KB
2017-2019 metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai 2023-09-03 21:39:23 727.04 KB
2015-2017 metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai 2023-09-03 21:39:23 454.11 KB
2013-2015 metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai 2023-09-03 21:39:23 401.97 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos 2023 m. metinis veiklos planas 2023-09-03 21:39:23 389.66 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-2024 m. m. 2023-09-03 22:01:43 215.1 KB
Biželio mėnesio veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-09-03 22:01:43 707.98 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2022-2023 m. m . 2023-09-03 22:01:43 829.6 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-09-03 22:01:43 349.51 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-09-03 22:01:43 556.5 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-09-03 22:01:43 507.7 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-09-03 22:01:43 339.71 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-09-03 22:01:43 539.87 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-09-03 22:01:43 348.08 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-09-03 22:01:43 537.22 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-09-03 22:01:43 224.99 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-09-03 22:01:43 511.67 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-09-03 22:01:43 543.16 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-09-03 22:01:43 511.59 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-09-03 22:01:43 100.51 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-09-03 22:01:43 535.4 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-09-03 22:01:43 103.92 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-09-03 22:01:43 520.55 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-09-03 22:01:43 676.39 KB
Kiti dokumentai
Logopedo veiklos planas 2021-2022 m. m. 2022-08-14 17:57:30 851.17 KB
Psichologo veiklos planas 2021-2022 m. m. 2022-08-14 18:17:40 775.1 KB
Socialinio pedagogo veiklos planas 2021-2022 m. m. 2022-08-14 18:30:51 649.7 KB
Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos priemonių planas 2019-2020 m. m. 2022-11-04 09:25:04 543.69 KB
Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018-2019 m. m. 2022-11-04 09:25:09 98.45 KB
Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017-2018 m. m. 2022-11-04 09:25:15 305 KB