Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2021-2025 m. m. 2022-08-18 11:15:45 260.48 KB
2021-2023 metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai 2022-08-18 11:15:45 751.67 KB
2019-2021 metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai 2022-08-18 11:15:45 781.75 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos 2022 metinis veiklos planas 2022-08-18 11:15:45 750.82 KB
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (nuo 2022 09 01) 2022-11-03 17:36:23 143.1 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos 2021 metinis veiklos planas 2022-08-18 11:15:45 158.5 KB
2021-2022  mokslo metų tradicinių renginių planas 2022-08-18 11:15:45 611.35 KB
Užsieniečių vaikų ugdymo komisijos veiklos programa 2022-08-18 11:15:45 287.29 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2021-2022 m. m. 2022-11-04 10:28:57 1.27 MB
DSSK 2021-2022 m. m. veiklos planas 2022-08-18 11:15:45 310.99 KB
Krizės valdymo mokykloje veiksmų planas 2022-11-04 08:24:00 195.49 KB
Mokyklos valstybės lygio ekstremalios situacijos režimo ir/ar karantino laikotarpio valdymo planas 2022-11-04 08:24:09 580.05 KB
Tradicinių renginių planas 2022-2023 m. m. 36.79 KB
Užsieniečių vaikų ugdymo komisijos veiklos programa 2022-2023 m. m. 2022-11-03 19:23:50 16.96 KB
2017-2019 metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai 2022-11-04 08:51:46 727.04 KB
2015-2017 metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai 2022-11-04 08:51:46 454.11 KB
2013-2015 metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai 2022-11-04 08:51:47 401.97 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos 2023 m. metinis veiklos planas 2023-01-06 09:21:59 389.66 KB
Mėnesio veiklos planai
Sausio mėnesio veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-03-10 15:10:50 339.71 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-03-10 15:10:50 539.87 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-03-10 15:10:50 348.08 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-03-10 15:10:50 537.22 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-03-10 15:10:50 224.99 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-03-10 15:10:50 511.67 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-03-10 15:10:50 543.16 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-03-10 15:10:50 511.59 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-03-10 15:10:50 100.51 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-03-10 15:10:50 535.4 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-03-10 15:10:50 103.92 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-03-10 15:10:50 520.55 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-03-10 15:10:50 676.39 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-03-10 15:10:50 556.5 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-03-10 15:10:50 507.7 KB
Kiti dokumentai
Logopedo veiklos planas 2021-2022 m. m. 2022-08-14 17:57:30 851.17 KB
Psichologo veiklos planas 2021-2022 m. m. 2022-08-14 18:17:40 775.1 KB
Socialinio pedagogo veiklos planas 2021-2022 m. m. 2022-08-14 18:30:51 649.7 KB
Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos priemonių planas 2019-2020 m. m. 2022-11-04 09:25:04 543.69 KB
Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018-2019 m. m. 2022-11-04 09:25:09 98.45 KB
Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017-2018 m. m. 2022-11-04 09:25:15 305 KB