Priešmokyklinis ugdymas

Už priešmokyklinio ugdymo paslaugą mokykloje atsakinga

Gražina Povilaitytė-Kosarieva Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Istorijos mokytoja metodininkė
VPU, humanitarinių mokslų magistrė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.30 – 17.00

12.30 – 13.00

7.30 – 9.30

Antradienis

7.25 – 18.00

12.30 – 13.00

 

Trečiadienis

8.00 – 17.00

12.30 – 13.00

 

Ketvirtadienis

7.30 – 16.45

12.30 – 13.00  
Penktadienis 7.30 – 18.00 12.50 – 13.20

16.00 – 18.00

Kontaktai Telefonas (8 5) 241 0217

El. paštas Rašyti

Informacija

Priešmokyklinis ugdymas privalomas, jo tikslas – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vienerius metus pagal patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Primename, kad priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus tik tiems vaikams, kurie priešmokyklinį ugdymą pradėjo anksčiau, tėvų pageidavimu, kai tais kalendoriais metais vaikui suėjo 5 m. Jei vaikas priešmokyklinį ugdymą pradėjo, kai tais kalendoriniais metais suėjo 6 m., kartojimui jokios išlygos nėra numatytos. Plačiau infografike:

Priešmokyklinio ugdymo pokyčiai

Nuo 2022-09-01 dirbsime pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą

Priešmokyklinio ugdymo modelis mūsų mokykloje

 • Ugdymo vieta – Justiniškių g. 43, LT-05128, Vilnius
 • Ugdymo trukmė (per parą) – 7.30 – 18.00 val. (10,5 val.)
 • Ugdomoji kalba – rusų
 • Teikiamos paslaugos – logopedo pagalba, meninio ugdymo pamokėlės, pasirenkami neformaliojo švietimo būreliai
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogų, dirbančių grupėje, skaičius – 2
 • Kitų specialistų, dirbančių grupėje, skaičius – 1

Grupės ir pedagogai

„PELĖDŽIUKAI“

 • Alina Petkevičienė – mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
 • Ana Grakauskienė – vyresn. mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

„ŽINIUKAI“

 • Dana Kunicka – vyresn. mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
 • Nadiezda Kuznetsova – vyresn. mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Dokumentai

Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas 2022-11-03 17:36:23 377.01 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-11-03 17:36:23 420.7 KB
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija 2022-11-03 17:36:23 22.23 KB
Priešmokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaiko socialinės-emocinės ir kognityviosios raidos aprašas 2022-11-03 17:36:23 300.5 KB
Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 391.84 KB
7 kompetencijos
Kultūrinė kompetencija 2022-11-03 17:40:45 605.75 KB
Kūrybiškumo kompetencija 2022-11-03 17:40:35 264.75 KB
Komunikavimo kompetencija 2022-11-03 17:40:40 392.3 KB
Pilietiškumo kompetencija 2022-11-03 17:40:25 464.67 KB
Sktaimeninė kompetenicja 2022-11-03 17:40:30 317.15 KB
SESG kompetencija 2022-11-03 17:40:16 586.29 KB
Pažinimo kompetencija 2022-11-03 17:40:20 591.36 KB

Nauja metodinė medžiaga – ,,Patirčių erdvės“

Rekomendacijų rinkinys „Patirčių erdvės“ – tai įdomių, prasmingų, tikslingų, šiuolaikiškų, į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotų projektinių veiklų grupėje ir kitose erdvėse pasiūlymai, padėsiantys vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje, ir taip pasirengti mokytis mokykloje.

Rinkinį sudaro du leidiniai – vienas, skirtas grupėje (50 projektų), kitas – lauke (50 projektų) atliekamoms priešmokyklinio ugdymo veikloms, ir 3 priedai (leidiniai)

Patirčių erdvės Atnaujinta Dydis
PU I knyga PATIRČIŲ ERDVĖS 2022-11-03 17:43:42 3.64 MB
PU II knyga PATIRČIŲ ERDVĖS 2022-11-03 17:43:43 3.34 MB
PU priedas PROJEKTŲ METODAS 2022-11-03 17:43:44 479.38 KB
PU priedas INFORMATINIS MĄSTYMAS 2022-11-03 17:43:44 319 KB
PU priedas STEAM 2022-11-03 17:43:44 463.68 KB

Nauja metodinė medžiaga – ,,Žaismė ir atradimai“

Priėmimo tvarka

Priėmimas į priešmokyklines grupes bus vykdomas pagal „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos apraše“ nurodytus kriterijus.

https://svietimas.vilnius.lt/

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25