Specialistai

Tatjana Tynčenko Socialinė pedagogė

47 kab. (III aukštas)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

9.00 – 15.30

11.00 – 11.30

8.00 – 9.00

15.30 – 19.30

Antradienis

9.00 – 15.30 11.00 – 11.30

8.00 – 9.00

15.30 – 19.30

Trečiadienis

9.00 – 15.30 11.00 – 11.30

8.00 – 9.00

15.30 – 19.30

Ketvirtadienis

9.00 – 15.30 11.00 – 11.30

8.00 – 9.00

15.30 – 19.30

Penktadienis 9.00 – 15.30 11.00 – 11.30

8.00 – 9.00

15.30 – 19.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Natalija Koltunova Psichologė

5 kab. (I aukštas)

TIKSLAS: prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys: rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Mokyklos psichologo pagrindinės darbo kryptys: konsultavimas, įvertinimas, švietimas, psichologinių problemų prevencija.

Neužsidaryk vienas su savo mintimis, jeigu nerimauji, bijai, stresuoji.. Kreipkis į psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių: 

 • jei kyla sunkumų moksluose,
 • nesutari su draugais,
 • pykstiesi su tėvais ar mokytojais,
 • jei turi mokymosi sunkumų,
 • sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais,
 • jautiesi vienišas, nemylimas,
 • tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Konsultacijos yra konfidencialios.

Dėl konsultacijos ir kitais rūpimais klausimais kreiptis el. paštu, per el.dienyną arba atvykstant į mokyklą.

 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 15.00

11.00 – 12.00

15.00 – 20.00

Antradienis

8.00 – 15.00 11.00 – 12.00 15.00 – 20.00

Trečiadienis

8.00 – 15.00 11.00 – 12.00 15.00 – 20.00

Ketvirtadienis

8.00 – 15.00 11.00 – 12.00 15.00 – 20.00
Penktadienis 8.00 – 15.00 11.00 – 12.00

15.00 – 20.00

Ala Machnorylova Logopedė

44 kab. (III aukštas)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos

Pietūs

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

8.55 – 14.55

 

14.55 – 16.45

Antradienis

8.55 – 14.55  

8.00 – 8.45

14.55 – 16.45

Trečiadienis

8.55 – 14.55  

8.00 – 8.45

14.55 – 16.45

Ketvirtadienis

8.55 – 14.55  

8.00 – 8.45

14.55 – 16.45

Penktadienis 8.00 – 12.50  

12.55 – 16.45

Tiesioginis darbas su mokiniais: mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tyrimas ir įvertinimas, pratybos (27 val.). Nekontaktinės valandos: darbų planavimas, programų rengimas, pasiruošimas pratyboms, pagalba mokytojams, metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams bei konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais. Darbas Vaiko gerovės komisijoje ir kt. (15 valandų gali būti vykdoma už mokyklos ribų).

Olena Ruban Logopedė

44 kab. (III aukštas)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

Nekontaktinės valandos
8.55 – 13.55

Antradienis

Kontaktinės valandos
8.00 – 14.55

Trečiadienis

Kontaktinės valandos
12.05 – 15.50

Ketvirtadienis

Nekontaktinės valandos
8.55 – 13.55

Penktadienis

Kontaktinės valandos
8.00 – 14.55

Tiesioginis darbas su mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tyrimas ir įvertinimas, pratybos (18 val.). Nekontaktinės valandos: darbų planavimas, programų rengimas, pasiruošimas pratyboms, pagalba mokytojams, metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams bei jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais. Darbas Vaiko gerovės komisijoje ir kt.(10 valandų gali būti vykdomos už mokyklos ribų).

Alina Jasovičienė Specialioji pedagogė

1 kab. (I aukštas)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis
Pirmadienis

8.00 – 13.25

 

7.30 – 8.00
13.25 – 13.55*

Antradienis
Antradienis

8.00 – 13.25  

7.30 – 8.00
13.25 – 16.25*

Trečiadienis
Trečiadienis

8.00 – 13.25  

7.30 – 8.00
13.25 – 13.55*

Ketvirtadienis
Ketvirtadienis

8.00 – 13.25  

7.30 – 8.00
13.25 – 13.55

Penktadienis
Penktadienis
8.00 – 13.25  

7.30 – 8.00

Konsultavimas * I – pirma mėnesio savaitė, II – antra mėnesio savaitė

Žaneta Goldberg Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

16 kab. (I aukštas)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 15.00

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 15.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 15.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 15.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 15.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Mobilusis +37065965961

El. paštas Rašyti

Larisa Filčenko Bibliotekos vedėja

Biblioteka 53 kab. (III aukštas)
Skaitykla 55 kab. (III aukštas)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 15.30

Skaitytojų aptarnavimas*

15.30 – 16.30

Bibliotekos dokumentacijos tvarkymas**

11.00 – 11.30

Antradienis

8.00 – 15.30

Skaitytojų aptarnavimas*

15.30 – 16.30

Bibliotekos dokumentacijos tvarkymas**

11.00 – 11.30

Trečiadienis

8.00 – 15.30

Skaitytojų aptarnavimas*

15.30 – 16.30

Bibliotekos dokumentacijos tvarkymas**

11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

8.00 – 15.30

Skaitytojų aptarnavimas*

15.30 – 16.30

Bibliotekos dokumentacijos tvarkymas**

11.00 – 11.30
Penktadienis

8.00 – 15.30

Skaitytojų aptarnavimas*

15.30 – 16.30

Bibliotekos dokumentacijos tvarkymas**

11.00 – 11.30

* Knygų ir vadovėlių išdavimas, bibliografinių pamokų, teminių viktorinų ir parodų rengimas.
** Bibliotekos dienoraščio pildymas, bibliotekos fondo apskaita ir tvarkymas, statistinių ataskaitų rengimas.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Nino Lordkipanidze Psichologė

48 kab. ( III aukštas)

Tikslas: Stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams)
įveikti iškilusius sunkumus, skatinti jų mokymosi motyvaciją bei kūrybiškumą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais).
 
Uždaviniai:

 1. Nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
 2. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų bei padėti jas spręsti.
 3. Padėti mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, sukurti ir palaikyti palankias psichologines sąlygas ugdymo procese.
 4. Vykdyti aktualus psichologinius tyrimus.
 5. Padėti adaptuotis naujiems mokiniams.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.