Logopedas

Logopedėmis mokykloje dirba

Ala Machnorylova Logopedė

44 kab. (III aukštas)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos

Pietūs

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

8.55 – 14.55

 

14.55 – 16.45

Antradienis

8.55 – 14.55  

8.00 – 8.45

14.55 – 16.45

Trečiadienis

8.55 – 14.55  

8.00 – 8.45

14.55 – 16.45

Ketvirtadienis

8.55 – 14.55  

8.00 – 8.45

14.55 – 16.45

Penktadienis 8.00 – 12.50  

12.55 – 16.45

Tiesioginis darbas su mokiniais: mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tyrimas ir įvertinimas, pratybos (27 val.). Nekontaktinės valandos: darbų planavimas, programų rengimas, pasiruošimas pratyboms, pagalba mokytojams, metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams bei konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais. Darbas Vaiko gerovės komisijoje ir kt. (15 valandų gali būti vykdoma už mokyklos ribų).

Olena Ruban Logopedė

44 kab. (III aukštas)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

Nekontaktinės valandos
8.55 – 13.55

Antradienis

Kontaktinės valandos
8.00 – 14.55

Trečiadienis

Kontaktinės valandos
12.05 – 15.50

Ketvirtadienis

Nekontaktinės valandos
8.55 – 13.55

Penktadienis

Kontaktinės valandos
8.00 – 14.55

Tiesioginis darbas su mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tyrimas ir įvertinimas, pratybos (18 val.). Nekontaktinės valandos: darbų planavimas, programų rengimas, pasiruošimas pratyboms, pagalba mokytojams, metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams bei jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais. Darbas Vaiko gerovės komisijoje ir kt.(10 valandų gali būti vykdomos už mokyklos ribų).

Mokyklos logopedės teikiama pagalba

Tikslas:

Sudaryti sąlygas sėkmingai specialiųjų poreikių vaikų, ir vaikų , turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, integracijai į mokyklos bendruomenę, užtikrinti pilnavertį šių vaikų poreikių tenkinimą ugdymo procese.

Uždaviniai:

 • Tirti mokinių kalbą, nustatyti kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;
 • Sudaryti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas;
 • Taisyti mokinių kalbos bei kalbėjimo trūkumus;
 • Dirbti su mokiniais, turinčiais rašymo bei skaitymo sutrikimų;
 • Bendradarbiauti su mokytojais, kurių klasėse yra sutrikusios kalbos mokinių;
 • Konsultuoti mokinių tėvus.

Veiklos kryptys:

 • Logopedas tiria mokinių kalbą, išsiaiškina jų turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus;
 • Dirba su mokiniais, turinčiais skaitymo ir rašymo problemų;
 • Išsiaiškina priežastis, sukeliančias kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus;
 • Šalina kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus;
 • Rengia individualias ir grupines konsultacijas tėvams ir pedagogams;
 • Dirba pagal individualias, grupines mokinių sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programas;
 • Nuolat palaiko ryšį su mokykloje dirbančiais specialistais bei dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje;
 • Jeigu reikia, sutrikusios komunikacijos mokinius siunčia pas gydytoją specialistą tyrimui.

Logopedo veiklos planas 2021-2022 m. m.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25