Misija, vizija, filosofija, prioritetinės sritys, vertybės

Mokyklos misija

 

Levo Karsavino mokykla teikia kiekvienam prieinamą, kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą tautinių mažumų kalba, palaipsniui integruojant valstybinę kalbą į dėstomus dalykus, padeda mokiniams suvokti savo teises ir pareigas, sudaro galimybes imtis iniciatyvos ir atsakomybės, ugdo dorą Lietuvos pilietį.
Mokykla sudaro palankias sąlygas mokinių bei mokytojų žinių, vertybinių nuostatų ir kompetencijų plėtotei, padeda mokiniams įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą.
Formuoja savarankišką, iniciatyvią, atsakingą už savo pasirinkimą asmenybę su maksimaliai susiformavusia vertybių sistema, rengiančia tolimesniam mokymui gimnazijoje.

Mokyklos vizija

 

Levo Karsavino mokykla – atvira kaitai švietimo įstaiga, puoselėjanti slavų tautinį savitumą ir padedanti integruotis į Lietuvos socialinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, kur saugioje, jaukioje, sveikoje aplinkoje ugdomi įvairiausių poreikių mokiniai.
Mokyklos bendruomenę sieja bendro tikslo ir bendros veiklos siekiai. Šioje mokykloje ugdomi įvairių poreikių turintys mokiniai, čia kiekvienas mokinys turi galimybių patirti sėkmę.

Mokyklos filosofija

 

Vaikas – unikalus gamtos reiškinys, jo vystymosi raidos negalima nei skubinti, nei lėtinti – vaiko galios turi skleistis natūraliai. Pažinti vaiką nėra lengva, tačiau kasdien jį stebint, laikantis paprastų, bet tikslių gamtos dėsnių, sveikos gyvensenos – mokinio gyvenimą galima padaryti pilnavertį, džiaugsmingą ir laimingą.

Prioritetinės sritys

 

 • Sėkmingas kiekvieno mokinio ugdymas (-asis);
 • Draugiškos, atviros pokyčiams, bendradarbiaujančios mokyklos kūrimas;
 • Darbas su mokyklos bendruomene, kad mokykla taptų turinčia aiškią viziją ir vertybes ugdymo įstaiga (akademiniai pasiekimai, vertybių ugdymas).

Mokyklos vertybės

 • Pagarba
 • Atsakomybė
 • Pilietiškumas
 • Bendradarbiavimas
 • Saugumas
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.