Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, siejamas su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias, poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą.

Tai procesas, kuriame atsižvelgiama į mokinių socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksmais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime.

Tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje.

ĮTRAUKIOJO UGDYMO VERTYBĖS/NUOSTATOS, SVARBIOS MOKYTOJUI, UGDANČIAM KIEKVIENO MOKINIO KOMPETENCIJAS KLASĖJE

 • Mokyklos bendruomenė ir socialinė aplinka gali padėti stiprinti besimokančiųjų savivertę;
 • Mokytojas atsakingas už  kiekvieno savo mokinio mokymąsi;
 • Būtina identifikuoti  kiekvieno besimokančiojo stiprybes ir potencialą, geras mokytojas geba mokyti visus;
 • Mokymo principai visiems vienodi, specifinių technikų nedaug;
 • Kiekvienas mokinys gali mokytis ir pasiekti jo galimybes atitinkantį rezultatą.

„Mokykla 2030”

Mokyklos aplinkos pritaikymas 

Pagalbos mokiniui specialistai

Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių priėmimo

Dokumentai/nuorodos:

Atnaujinta: 2024-04-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25