Darbo taryba

2023 m. birželio 13 d. vyko mokyklos darbuotojų rinkimai į Darbo tarybą.

Darbo tarybos sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos tarybos
1. Loreta Brilingienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Pirmininkė
2. Žana Rubinštein Anglų kalbos mokytoja metodininkė Sekretorė
3. Svetlana Radomskė Istorijis mokytoja metodininkė Narė
4. Jelena Šumovič Geografijos mokytoja metodininkė Narė
5. Aleksandr Šumovič Technologijų mokytojas metodininkas Narys

Dokumentai

Darbo taryba Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 2022-08-14 14:53:15 207.64 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos Darbo tarybos veiklos reglamentas 2022-08-14 14:53:15 128.69 KB
Darbo tarybos 2020-2021 m. m. veiklos ataskaita 2022-08-14 14:53:15 47.49 KB
Darbo tarybos 2019-2020 m. m. veiklos ataskaita 2022-08-14 14:53:15 49.74 KB
Prašymo blankas 2022-08-14 14:53:15 65.19 KB

Darbo taryba turi teisę:

 • dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;
 • šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;
 • teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;
 • inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;
 • esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;
 • atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius šiam kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.

Darbo taryba privalo:

 • atlikti savo funkcijas laikydamasi šio kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;
 • atlikdama savo funkcijas, atsižvelgti į visų darbdavio darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoti atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų darboviečių darbuotojų;
 • informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikdama įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojams metinės darbo tarybos veiklos ataskaitą ar kitu darbo tarybos veiklos reglamente nustatytu būdu;
 • raštu informuoti darbdavį ir profesinę sąjungą, veikiančią darbdavio lygmeniu, apie savo įgaliotus narius;
 • jeigu darbdavio lygmeniu veikia viena ar kelios profesinės sąjungos, abipusio pasitikėjimo pagrindais bendradarbiauti su visomis profesinėmis sąjungomis.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25