Kurti savitą, pagrįstą vertybėmis (pagarba, pilietiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, saugumas) mokyklos kultūrą, gerinti jos įvaizdį

 1. Gerinti bendruomenės mikroklimatą keliant bendradarbiavimo kultūrą, stiprinant mokyklos vaidmenį bendruomenėje,  plačiau naudojant  viešųjų ryšių galimybes;

 2. Kurti jaukią, estetišką ir modernią mokyklos aplinką;

 3. Plėtoti bendradarbiavimą su miesto ugdymo įstaigomis, kuriant patrauklios ir veiklios mokyklos įvaizdį;

 4. Puoselėti senąsias ir skatinti iniciatyvas kurti naujas tradicijas, ugdant mokinių kultūrą ir tapatumo jausmą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25