Projektas „Gyvasis skaitymas“

09 Balandžio 2018 m.

Projekto tikslas – tobulinti ketvirtų klasių mokinių skaitymo gebėjimus.

Projektas būtinas tobulinti mokinių gebėjimus Skaityme bei pasiekti aukštesnių rezultatų. Projektu numatoma sukurti, įdiegti Gyvojo skaitymo Virtualią aplinką ir vykdyti veiklas, ne tik padedančias mokiniams tobulinti skaitymo gebėjimus,  bet ir apmokyti mokyklų bendruomenes, kaip efektyviai, inovatyviai mokyti mokinius skaityti, atliepiant pastarųjų poreikius. Numatoma, kad siekiant projekto rezultatų, bus pasiekti ir geresni mokinių skaitymo gebėjimų patikrinimo rezultatai (NMPP). Minėtai problemai, kuri, kaip rodo mokyklų Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai, yra ypač aktuali ir šalies lygmeniu, spręsti projekto metu bus sukurta absoliučiai nauja Gyvo teksto ir Gyvo skaitymo sistema, įsigyta aplinkai nekenksmingos skaitymo gebėjimams lavinti pritaikytos įrangos, kurios Lietuvos mokyklos kol kas neturi galimybių įsigyti ir pritaikyti savo darbe. Be to, projekte numatyta apmokyti ir įdarbinti specialistus, kurie dirbs su nauja įranga bei mokiniais naujais, formaliajame (taip pat ir neformaliajame) ugdyme, netaikytais metodais.

 1. Virtuali aplinka skirta Skaitymo gebėjimų tobulinimui su ne tik privalomos literatūros pagal pradinio ugdymo programą tekstais keliomis skirtingomis kalbomis.
 2. Virtualios realybės akiniai panaudojami tobulinant skaitymo gebėjimus ne skaitant ar girdint, o pajuntant tekstą. Mokomasi atsižvelgiant į visus mokymosi (informacijos priėmimo ir apdorojimo) stilius: regimasis, girdimasis ir motorinis.
 3. Kryptingas mokinių Skaitymo gebėjimų ugdymui skirtų specialistų/komandų profesionalumo panaudojimas per patyriminius metodus.

Renginiai, būreliai, konsultacijos, pagalba pamokose – viskas skirta mokinių skaitymo gebėjimams tobulinti. Šalia to,  mokytojai taip pat bus įtraukti – jie mokysis mokyti jaunąją kartą kitaip.

Projekto vykdytojas – Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“

Projekto partneriai: Vilniaus Medeinos pradinė mokykla, Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija, Vilniaus Levo Karsavino mokykla, Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija

Įgyvendinančioji institucija – ESFA

Projektas finansuojamas ES lėšomis

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.