ES finansuojami projektai

 1. 2010-2012m.m.  mokykla dalyvavo  ES projekte „Mes kartu!“,  pagal paramos  sutarties  Nr. VPI-2.3-ŠMM-05-K-01-027 įgyvendinamo pagal 2007-2013 m. laikotarpio Žmoniškųjų išteklių  plėtros veiksmų programos  2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1- 2.3 –ŠMM -05-K priemonę  ,,Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams“.
 2. 2012 m. įgyvendintas MTP-plius projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“. Muzikos kabinetas praturtintas šiuolaikiniais muzikiniais instrumentais, kompiuterine technika. Pradėjo veikti  nauji neformalaus ugdymo būreliai, pagerėjo mokyklos tradicinių renginių kokybė. Technologijų kabinetų aprūpinimas padidino 11-12 klasių mokinių pasirenkamųjų dalykų pasiūlą.
 3. 2012-2014 m. mokykla įgyvendino ES fondų Comeniusprogramos projektą „Wake up, Shake up…“ . Šis projektas leido įtraukti į ugdymą išorines edukacines erdves bei sudaryti sąlygas mokiniams ir mokytojams patobulinti kalbinius, kultūrinius, socialinius įgūdžius bei praplėsti žinias. Bendradarbiavimas su partneriais leido atrasti naujų ugdymo formų. Organizuotos internetinės pamokos, integruoti renginiai, išvykos po Lietuvą, Europos šalis.
 4. 2014-2015 m. dalyvavome Šiaurės ministrų tarybos finansuojamame Nordplus projekte „Bilingual education: stories of success“ . Mokyklos partneriai Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Suomijos tautinių mažumų mokyklos. Projekto koordinatorius – Estijos Kohtla-Jarve slavų pagrindinė mokykla. Bendradarbiavome svarbia tautinių mokykloms tema „Dvikalbis ugdymas“. Kartu su komandomis kūrėme trumpalaikes edukacines erdves, leidžiančias atskleisti tautinį tapatumą per pilietiškumo ugdymą. Bendradarbiavome su Vilniaus mokykla-darželiu „Svaja“, iš kurios šiais metais į mūsų mokyklą atvyko 2 penktokų klasės.
 5. 2014 – 2015 m.m dalyvavo Ugdymo plėtotės centro projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“. Vyko pedagogų  ilgalaikiai mainai – stažuotės. Ilgalaikių stažuočių tikslas – skatinti tautinių mažumų bei mokyklų, veikiančių daugiakultūrėje aplinkoje, ir mokyklų, teikiančių ugdymo programas valstybine kalba aplinkoje, bendradarbiavimą ir suteikti realią galimybę patyrusiems mokytojams keistis patirtimi. Taip pat buvo pritrauktos papildomos lėšos kabinetams atnaujinti.
 6. Nuo 2010 m. lapkričio 10 d. mokykla įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamą programą  „Pienas vaikams“. Programa skirta visiems priešmokyklinio amžiaus vaikams bei I–IV klasių mokiniams.
 7. 2014-2015 m. m., 2015-2016 m. m.  mokykla dalyvauja Europos Sąjungos programoje „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ . Programa skirta visiems priešmokyklinio amžiaus vaikams bei I–IV klasių mokiniams.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25