Turinio auditas

64%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
245 2024-04-13 Vadovų darbotvarkė Neutrali Viktorija
250 2024-04-13 UTA Neutrali Viktorija
251 2024-04-13 Įtraukusis ugdymas Neutrali Viktorija
252 2024-04-13 Karjeros ugdymas Neutrali Viktorija
253 2024-04-13 Mokyklos socialiniai partneriai Neutrali Viktorija
254 2024-04-13 Vaisių, daržovių, pieno ir jo produktų vartojimo skatinimo programa Neutrali Viktorija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
63 2024-04-13 Misija, vizija, filosofija, prioritetinės sritys, vertybės Neutrali

Čia trečias (mokyklos filosofija) buvo su gif. formatu, tai perdariau į jpg. Gal tu geriau padarysi su tom emblemom.

Dar pastebėjimas yra pagrindiniame psl. Misija, vizija filosofija ir Apie mus http://www.karsavino.vilnius.lm.lt/apie-mus/ gale taip pat Misija, vizija filosofija tai kuria dėti į musų psl.

Viktorija
162 2024-04-13 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti? 

Paklausti mokyklos ar visa informacija aktuali: http://www.karsavino.vilnius.lm.lt/teises-aktai/

Viktorija
234 2024-04-13 Nuotolinis ugdymas Neutrali

Paklausti mokyklos ar aktuali informacija

Viktorija
237 2024-04-13 Patyčių prevencija Neutrali

Paklausti mokyklos ar reikalingas testas Отношение учеников школы к буллингу nuoroda pas jų http://www.karsavino.vilnius.lm.lt/patyciu-prevencija/

Dar šis video neįsideda Patyčios. Nekentėk tyloje

Viktorija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2024-04-13 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį reikia atnaujinti informacija
 

Viktorija
134 2024-04-13 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Viktorija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
57 2024-04-13 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
 

Viktorija
159 2024-04-13 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Dokumentus, jei tokie yra

Viktorija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
40 2024-04-13 Visos dienos mokyklos (VDM) grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Viktorija
81 2024-04-13 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą, kaip, kam ir kada teikiama paslauga.
Marštutus ir pan.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2024-04-13 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
8 2024-04-13 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
170 2024-04-13 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
172 2024-04-13 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
174 2024-04-13 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
239 2024-04-13 Užsieniečių vaikų ugdymo komisija Bendrieji reikalavimai Viktorija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
47 2024-04-13 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Viktorija
52 2024-04-13 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Viktorija
104 2024-04-13 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Viktorija
107 2024-04-13 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Viktorija
229 2024-04-13 Finansinės veiklos ataskaita Neutrali

Pateikite naujausia informacija.

Viktorija
230 2024-04-13 Finansavimas Neutrali

Sudėti dokumentai kur buvo nuorodos, o 2022 m. buvo tik trys nuorodos, kitos neaktyvios.

Viktorija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-04-13 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Viktorija
4 2024-04-13 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Mokytojų pareigas įstaigoje, pvz. Anglų k. mokytojas. Matematikos mokytoja.
Kvalifikacinę kategoriją, pvz. Mokytojas, Mokytojas metodininkas, Vyr. mokytojas, Mokytojas ekspertas.
 

Viktorija
87 2024-04-13 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Kiekvienos pareigybės aprašus (nepasirašytus)

Viktorija
155 2024-04-13 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Viktorija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
53 2024-04-13 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Viktorija
54 2024-04-13 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Viktorija
56 2024-04-13 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Viktorija
114 2024-04-13 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Visus civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
 

Viktorija
145 2024-04-13 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Viktorija
161 2024-04-13 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Viktorija
168 2024-04-13 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Viktorija
171 2024-04-13 Priėmimas į mokyklą Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Ar ši informacija aktuali jei informacija rengiama

1.Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo TVARKOS APRAŠAS (INFORMACIJA RENGIAMA)
2.Komisijos posėdžių GRAFIKAS, priėmimo dokumentai (INFORMACIJA RENGIAMA)

Viktorija
175 2024-04-13 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Viktorija
177 2024-04-13 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Viktorija
179 2024-04-13 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Viktorija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2024-04-13 Pasiekimai Neutrali

Tuomet pateikite naujausią informaciją.

Viktorija
32 2024-04-13 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Viktorija
41 2024-04-13 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

 

Viktorija
64 2024-04-13 Mokyklos himnas Neutrali

Gal turite himną audio ir/ar video formatu.

Viktorija
74 2024-04-13 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Viktorija
123 2024-04-13 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Viktorija
133 2024-04-13 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Viktorija
164 2024-04-13 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Viktorija
182 2024-04-13 ES finansuojami projektai Rekomendacija

Vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi) privalo paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą: įvardinti projekto tikslus, apibūdinti siekiamus rezultatus, naudą, nurodyti fondą, iš kurio projektas gavo finansavimą. Viešinant projektą savo interneto svetainėje, projekto vykdytojas turi naudoti pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų logotipą matomoje svetainės puslapio vietoje, kad atsidarius puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn.

Viktorija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-04-13 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Viktorija
6 2024-04-13 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Viktorija
9 2024-04-13 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Viktorija
11 2024-04-13 Mokyklos taryba Bendrieji reikalavimai Viktorija
19 2024-04-13 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Viktorija
21 2024-04-13 Psichologas Bendrieji reikalavimai Viktorija
22 2024-04-13 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Viktorija
23 2024-04-13 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Viktorija
27 2024-04-13 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Viktorija
28 2024-04-13 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Viktorija
30 2024-04-13 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Viktorija
34 2024-04-13 Ugdymas Neutrali Viktorija
35 2024-04-13 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai Viktorija
43 2024-04-13 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Viktorija
44 2024-04-13 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Viktorija
45 2024-04-13 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Viktorija
46 2024-04-13 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Viktorija
62 2024-04-13 Mokykla Neutrali Viktorija
68 2024-04-13 Tvarkaraščiai Neutrali Viktorija
77 2024-04-13 Versija neįgaliesiems Neutrali Viktorija
78 2024-04-13 Svetainės medis Neutrali Viktorija
79 2024-04-13 Apie mokyklą Neutrali Viktorija
82 2024-04-13 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Viktorija
83 2024-04-13 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Viktorija
86 2024-04-13 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Viktorija
115 2024-04-13 Mokyklos simboliai Neutrali Viktorija
116 2024-04-13 Tradiciniai renginiai Neutrali Viktorija
118 2024-04-13 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Viktorija
129 2024-04-13 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Viktorija
130 2024-04-13 Slapukų politika Neutrali Viktorija
156 2024-04-13 Turinio auditas Neutrali Viktorija
158 2024-04-13 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Viktorija
160 2024-04-13 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Viktorija
163 2024-04-13 Savivalda Neutrali Viktorija
165 2024-04-13 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Viktorija
166 2024-04-13 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Viktorija
167 2024-04-13 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Viktorija
176 2024-04-13 Covid-19 Bendrieji reikalavimai Viktorija
178 2024-04-13 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Viktorija
180 2024-04-13 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Viktorija
181 2024-04-13 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Viktorija
183 2024-04-13 Kiti projektai Neutrali Viktorija
184 2024-04-13 Darželio grupė Neutrali Viktorija
187 2024-04-13 Levas Karsavinas Neutrali Viktorija
188 2024-04-13 Veiklos įsivertinimas Neutrali Viktorija
189 2024-04-13 Tikslai ir uždaviniai Neutrali Viktorija
190 2024-04-13 Kurti savitą, pagrįstą vertybėmis (pagarba, pilietiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, saugumas) mokyklos kultūrą, gerinti jos įvaizdį Neutrali Viktorija
191 2024-04-13 Tobulinti pamokos vadybą, ugdyti lyderystę visose bendruomenės narių grupėse Neutrali Viktorija
192 2024-04-13 Užtikrinti moksleivių emocinę savijautą Neutrali Viktorija
193 2024-04-13 Rugsėjo 1-oji Neutrali Viktorija
194 2024-04-13 Europos kalbų diena Neutrali Viktorija
195 2024-04-13 Mokytojo dienos šventė Neutrali Viktorija
196 2024-04-13 Penktokų krikštynos Neutrali Viktorija
197 2024-04-13 Olimpinis ruduo Neutrali Viktorija
198 2024-04-13 Pasaulinė gyvūnų diena Neutrali Viktorija
199 2024-04-13 Lapkričio 16-oji Neutrali Viktorija
200 2024-04-13 Kino festivalis ,,Kinomyška" Neutrali Viktorija
201 2024-04-13 Tarptautinė nerūkimo diena, pasaulinė AIDS diena Neutrali Viktorija
202 2024-04-13 Mokyklos diena Neutrali Viktorija
203 2024-04-13 Kalėdinė labdaros akcija Neutrali Viktorija
204 2024-04-13 Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė ir kiti kalėdiniai renginiai Neutrali Viktorija
205 2024-04-13 Žiema, žiema, bėk iš kiemo Neutrali Viktorija
206 2024-04-13 Pilietinės akcijos, minint Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją Neutrali Viktorija
207 2024-04-13 Valentino diena Neutrali Viktorija
208 2024-04-13 Kaziuko mugė Neutrali Viktorija
209 2024-04-13 Žemės diena Neutrali Viktorija
210 2024-04-13 Savaitė be patyčių Neutrali Viktorija
211 2024-04-13 Mokyklos neformaliojo ugdymo būrelių veiklos pristatymas Neutrali Viktorija
212 2024-04-13 Motinos diena Neutrali Viktorija
213 2024-04-13 Abėcėlės šventė Neutrali Viktorija
214 2024-04-13 Mokyklos tarybos susirinkimo protokolai Neutrali Viktorija
215 2024-04-13 Darbo taryba Neutrali Viktorija
216 2024-04-13 Šalies projektai Neutrali Viktorija
217 2024-04-13 Miesto projektai Neutrali Viktorija
218 2024-04-13 Mokykliniai projektai Neutrali Viktorija
219 2024-04-13 Salių užimtumo grafikai Neutrali Viktorija
220 2024-04-13 Mokinių priėmimo į mokyklą komisija Neutrali Viktorija
221 2024-04-13 Informacija Ukrainos piliečiams (для громадян України) Neutrali Viktorija
222 2024-04-13 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Viktorija
224 2024-04-13 Būrelių tvarkaraštis 2022-2023 I pusmetis Neutrali Viktorija
226 2024-04-13 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Viktorija
228 2024-04-13 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas Neutrali Viktorija
231 2024-04-13 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Viktorija
232 2024-04-13 Projektas „Kokybės krepšelis“ Neutrali Viktorija
233 2024-04-13 Programa „Renkuosi mokyti“ Neutrali Viktorija
235 2024-04-13 Mokyklos vertybės Neutrali Viktorija
236 2024-04-13 Projektas „Gyvasis skaitymas“ Neutrali Viktorija
238 2024-04-13 Užsieniečių mokinių ugdymas Bendrieji reikalavimai Viktorija
240 2024-04-13 Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Viktorija
241 2024-04-13 1-4 kl. tvarkaraščiai 2023-2024 m. m. Neutrali Viktorija
242 2024-04-13 Konsultacijų grafikas 2023-2024 m. m. Neutrali Viktorija
243 2024-04-13 Renkuosi mokyti Neutrali Viktorija
244 2024-04-13 Būsimo pirmoko mokyklėlė Neutrali Viktorija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-04-13 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Viktorija
2 2024-04-13 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Viktorija
4 2024-04-13 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Mokytojų pareigas įstaigoje, pvz. Anglų k. mokytojas. Matematikos mokytoja.
Kvalifikacinę kategoriją, pvz. Mokytojas, Mokytojas metodininkas, Vyr. mokytojas, Mokytojas ekspertas.
 

Viktorija
6 2024-04-13 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Viktorija
7 2024-04-13 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
8 2024-04-13 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
9 2024-04-13 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Viktorija
11 2024-04-13 Mokyklos taryba Bendrieji reikalavimai Viktorija
12 2024-04-13 Pasiekimai Neutrali

Tuomet pateikite naujausią informaciją.

Viktorija
18 2024-04-13 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį reikia atnaujinti informacija
 

Viktorija
19 2024-04-13 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Viktorija
21 2024-04-13 Psichologas Bendrieji reikalavimai Viktorija
22 2024-04-13 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Viktorija
23 2024-04-13 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Viktorija
27 2024-04-13 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Viktorija
28 2024-04-13 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Viktorija
30 2024-04-13 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Viktorija
32 2024-04-13 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Viktorija
34 2024-04-13 Ugdymas Neutrali Viktorija
35 2024-04-13 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai Viktorija
40 2024-04-13 Visos dienos mokyklos (VDM) grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Viktorija
41 2024-04-13 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

 

Viktorija
43 2024-04-13 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Viktorija
44 2024-04-13 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Viktorija
45 2024-04-13 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Viktorija
46 2024-04-13 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Viktorija
47 2024-04-13 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Viktorija
52 2024-04-13 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Viktorija
53 2024-04-13 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Viktorija
54 2024-04-13 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Viktorija
56 2024-04-13 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Viktorija
57 2024-04-13 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
 

Viktorija
62 2024-04-13 Mokykla Neutrali Viktorija
63 2024-04-13 Misija, vizija, filosofija, prioritetinės sritys, vertybės Neutrali

Čia trečias (mokyklos filosofija) buvo su gif. formatu, tai perdariau į jpg. Gal tu geriau padarysi su tom emblemom.

Dar pastebėjimas yra pagrindiniame psl. Misija, vizija filosofija ir Apie mus http://www.karsavino.vilnius.lm.lt/apie-mus/ gale taip pat Misija, vizija filosofija tai kuria dėti į musų psl.

Viktorija
64 2024-04-13 Mokyklos himnas Neutrali

Gal turite himną audio ir/ar video formatu.

Viktorija
68 2024-04-13 Tvarkaraščiai Neutrali Viktorija
74 2024-04-13 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Viktorija
77 2024-04-13 Versija neįgaliesiems Neutrali Viktorija
78 2024-04-13 Svetainės medis Neutrali Viktorija
79 2024-04-13 Apie mokyklą Neutrali Viktorija
81 2024-04-13 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą, kaip, kam ir kada teikiama paslauga.
Marštutus ir pan.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
82 2024-04-13 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Viktorija
83 2024-04-13 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Viktorija
86 2024-04-13 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Viktorija
87 2024-04-13 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Kiekvienos pareigybės aprašus (nepasirašytus)

Viktorija
104 2024-04-13 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Viktorija
107 2024-04-13 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Viktorija
114 2024-04-13 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Visus civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
 

Viktorija
115 2024-04-13 Mokyklos simboliai Neutrali Viktorija
116 2024-04-13 Tradiciniai renginiai Neutrali Viktorija
118 2024-04-13 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Viktorija
123 2024-04-13 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Viktorija
129 2024-04-13 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Viktorija
130 2024-04-13 Slapukų politika Neutrali Viktorija
133 2024-04-13 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Viktorija
134 2024-04-13 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Viktorija
145 2024-04-13 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Viktorija
155 2024-04-13 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Viktorija
156 2024-04-13 Turinio auditas Neutrali Viktorija
158 2024-04-13 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Viktorija
159 2024-04-13 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Dokumentus, jei tokie yra

Viktorija
160 2024-04-13 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Viktorija
161 2024-04-13 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Viktorija
162 2024-04-13 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti? 

Paklausti mokyklos ar visa informacija aktuali: http://www.karsavino.vilnius.lm.lt/teises-aktai/

Viktorija
163 2024-04-13 Savivalda Neutrali Viktorija
164 2024-04-13 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Viktorija
165 2024-04-13 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Viktorija
166 2024-04-13 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Viktorija
167 2024-04-13 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Viktorija
168 2024-04-13 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Viktorija
170 2024-04-13 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
171 2024-04-13 Priėmimas į mokyklą Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Ar ši informacija aktuali jei informacija rengiama

1.Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo TVARKOS APRAŠAS (INFORMACIJA RENGIAMA)
2.Komisijos posėdžių GRAFIKAS, priėmimo dokumentai (INFORMACIJA RENGIAMA)

Viktorija
172 2024-04-13 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
174 2024-04-13 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
175 2024-04-13 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Viktorija
176 2024-04-13 Covid-19 Bendrieji reikalavimai Viktorija
177 2024-04-13 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Viktorija
178 2024-04-13 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Viktorija
179 2024-04-13 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Viktorija
180 2024-04-13 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Viktorija
181 2024-04-13 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Viktorija
182 2024-04-13 ES finansuojami projektai Rekomendacija

Vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi) privalo paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą: įvardinti projekto tikslus, apibūdinti siekiamus rezultatus, naudą, nurodyti fondą, iš kurio projektas gavo finansavimą. Viešinant projektą savo interneto svetainėje, projekto vykdytojas turi naudoti pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų logotipą matomoje svetainės puslapio vietoje, kad atsidarius puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn.

Viktorija
183 2024-04-13 Kiti projektai Neutrali Viktorija
184 2024-04-13 Darželio grupė Neutrali Viktorija
187 2024-04-13 Levas Karsavinas Neutrali Viktorija
188 2024-04-13 Veiklos įsivertinimas Neutrali Viktorija
189 2024-04-13 Tikslai ir uždaviniai Neutrali Viktorija
190 2024-04-13 Kurti savitą, pagrįstą vertybėmis (pagarba, pilietiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, saugumas) mokyklos kultūrą, gerinti jos įvaizdį Neutrali Viktorija
191 2024-04-13 Tobulinti pamokos vadybą, ugdyti lyderystę visose bendruomenės narių grupėse Neutrali Viktorija
192 2024-04-13 Užtikrinti moksleivių emocinę savijautą Neutrali Viktorija
193 2024-04-13 Rugsėjo 1-oji Neutrali Viktorija
194 2024-04-13 Europos kalbų diena Neutrali Viktorija
195 2024-04-13 Mokytojo dienos šventė Neutrali Viktorija
196 2024-04-13 Penktokų krikštynos Neutrali Viktorija
197 2024-04-13 Olimpinis ruduo Neutrali Viktorija
198 2024-04-13 Pasaulinė gyvūnų diena Neutrali Viktorija
199 2024-04-13 Lapkričio 16-oji Neutrali Viktorija
200 2024-04-13 Kino festivalis ,,Kinomyška" Neutrali Viktorija
201 2024-04-13 Tarptautinė nerūkimo diena, pasaulinė AIDS diena Neutrali Viktorija
202 2024-04-13 Mokyklos diena Neutrali Viktorija
203 2024-04-13 Kalėdinė labdaros akcija Neutrali Viktorija
204 2024-04-13 Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė ir kiti kalėdiniai renginiai Neutrali Viktorija
205 2024-04-13 Žiema, žiema, bėk iš kiemo Neutrali Viktorija
206 2024-04-13 Pilietinės akcijos, minint Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją Neutrali Viktorija
207 2024-04-13 Valentino diena Neutrali Viktorija
208 2024-04-13 Kaziuko mugė Neutrali Viktorija
209 2024-04-13 Žemės diena Neutrali Viktorija
210 2024-04-13 Savaitė be patyčių Neutrali Viktorija
211 2024-04-13 Mokyklos neformaliojo ugdymo būrelių veiklos pristatymas Neutrali Viktorija
212 2024-04-13 Motinos diena Neutrali Viktorija
213 2024-04-13 Abėcėlės šventė Neutrali Viktorija
214 2024-04-13 Mokyklos tarybos susirinkimo protokolai Neutrali Viktorija
215 2024-04-13 Darbo taryba Neutrali Viktorija
216 2024-04-13 Šalies projektai Neutrali Viktorija
217 2024-04-13 Miesto projektai Neutrali Viktorija
218 2024-04-13 Mokykliniai projektai Neutrali Viktorija
219 2024-04-13 Salių užimtumo grafikai Neutrali Viktorija
220 2024-04-13 Mokinių priėmimo į mokyklą komisija Neutrali Viktorija
221 2024-04-13 Informacija Ukrainos piliečiams (для громадян України) Neutrali Viktorija
222 2024-04-13 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Viktorija
224 2024-04-13 Būrelių tvarkaraštis 2022-2023 I pusmetis Neutrali Viktorija
226 2024-04-13 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Viktorija
228 2024-04-13 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas Neutrali Viktorija
229 2024-04-13 Finansinės veiklos ataskaita Neutrali

Pateikite naujausia informacija.

Viktorija
230 2024-04-13 Finansavimas Neutrali

Sudėti dokumentai kur buvo nuorodos, o 2022 m. buvo tik trys nuorodos, kitos neaktyvios.

Viktorija
231 2024-04-13 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Viktorija
232 2024-04-13 Projektas „Kokybės krepšelis“ Neutrali Viktorija
233 2024-04-13 Programa „Renkuosi mokyti“ Neutrali Viktorija
234 2024-04-13 Nuotolinis ugdymas Neutrali

Paklausti mokyklos ar aktuali informacija

Viktorija
235 2024-04-13 Mokyklos vertybės Neutrali Viktorija
236 2024-04-13 Projektas „Gyvasis skaitymas“ Neutrali Viktorija
237 2024-04-13 Patyčių prevencija Neutrali

Paklausti mokyklos ar reikalingas testas Отношение учеников школы к буллингу nuoroda pas jų http://www.karsavino.vilnius.lm.lt/patyciu-prevencija/

Dar šis video neįsideda Patyčios. Nekentėk tyloje

Viktorija
238 2024-04-13 Užsieniečių mokinių ugdymas Bendrieji reikalavimai Viktorija
239 2024-04-13 Užsieniečių vaikų ugdymo komisija Bendrieji reikalavimai Viktorija
240 2024-04-13 Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Viktorija
241 2024-04-13 1-4 kl. tvarkaraščiai 2023-2024 m. m. Neutrali Viktorija
242 2024-04-13 Konsultacijų grafikas 2023-2024 m. m. Neutrali Viktorija
243 2024-04-13 Renkuosi mokyti Neutrali Viktorija
244 2024-04-13 Būsimo pirmoko mokyklėlė Neutrali Viktorija
245 2024-04-13 Vadovų darbotvarkė Neutrali Viktorija
250 2024-04-13 UTA Neutrali Viktorija
251 2024-04-13 Įtraukusis ugdymas Neutrali Viktorija
252 2024-04-13 Karjeros ugdymas Neutrali Viktorija
253 2024-04-13 Mokyklos socialiniai partneriai Neutrali Viktorija
254 2024-04-13 Vaisių, daržovių, pieno ir jo produktų vartojimo skatinimo programa Neutrali Viktorija