Turinio auditas

64%
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
63 Misija, vizija, filosofija, prioritetinės sritys, vertybės Neutrali

Čia trečias (mokyklos filosofija) buvo su gif. formatu, tai perdariau į jpg. Gal tu geriau padarysi su tom emblemom.

Dar pastebėjimas yra pagrindiniame psl. Misija, vizija filosofija ir Apie mus http://www.karsavino.vilnius.lm.lt/apie-mus/ gale taip pat Misija, vizija filosofija tai kuria dėti į musų psl.

Viktorija
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti? 

Paklausti mokyklos ar visa informacija aktuali: http://www.karsavino.vilnius.lm.lt/teises-aktai/

Viktorija
234 Nuotolinis ugdymas Neutrali

Paklausti mokyklos ar aktuali informacija

Viktorija
237 Patyčių prevencija Neutrali

Paklausti mokyklos ar reikalingas testas Отношение учеников школы к буллингу nuoroda pas jų http://www.karsavino.vilnius.lm.lt/patyciu-prevencija/

Dar šis video neįsideda Patyčios. Nekentėk tyloje

Viktorija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį reikia atnaujinti informacija
 

Viktorija
134 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Viktorija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
57 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
 

Viktorija
159 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Dokumentus, jei tokie yra

Viktorija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
40 Visos dienos mokyklos (VDM) grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Viktorija
81 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą, kaip, kam ir kada teikiama paslauga.
Marštutus ir pan.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
8 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
170 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
172 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
174 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
239 Užsieniečių vaikų ugdymo komisija Bendrieji reikalavimai Viktorija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Viktorija
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Viktorija
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Viktorija
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Viktorija
229 Finansinės veiklos ataskaita Neutrali

Pateikite naujausia informacija.

Viktorija
230 Finansavimas Neutrali

Sudėti dokumentai kur buvo nuorodos, o 2022 m. buvo tik trys nuorodos, kitos neaktyvios.

Viktorija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Viktorija
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Mokytojų pareigas įstaigoje, pvz. Anglų k. mokytojas. Matematikos mokytoja.
Kvalifikacinę kategoriją, pvz. Mokytojas, Mokytojas metodininkas, Vyr. mokytojas, Mokytojas ekspertas.
 

Viktorija
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Kiekvienos pareigybės aprašus (nepasirašytus)

Viktorija
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Viktorija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Viktorija
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Viktorija
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Viktorija
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Visus civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
 

Viktorija
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Viktorija
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Viktorija
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Viktorija
171 Priėmimas į mokyklą Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Ar ši informacija aktuali jei informacija rengiama

1.Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo TVARKOS APRAŠAS (INFORMACIJA RENGIAMA)
2.Komisijos posėdžių GRAFIKAS, priėmimo dokumentai (INFORMACIJA RENGIAMA)

Viktorija
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Viktorija
177 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Viktorija
179 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Viktorija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 Pasiekimai Neutrali

Tuomet pateikite naujausią informaciją.

Viktorija
32 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Viktorija
41 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

 

Viktorija
64 Mokyklos himnas Neutrali

Gal turite himną audio ir/ar video formatu.

Viktorija
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Viktorija
123 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Viktorija
133 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Viktorija
182 ES finansuojami projektai Rekomendacija

Vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi) privalo paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą: įvardinti projekto tikslus, apibūdinti siekiamus rezultatus, naudą, nurodyti fondą, iš kurio projektas gavo finansavimą. Viešinant projektą savo interneto svetainėje, projekto vykdytojas turi naudoti pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų logotipą matomoje svetainės puslapio vietoje, kad atsidarius puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn.

Viktorija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Viktorija
6 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Viktorija
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Viktorija
11 Mokyklos taryba Bendrieji reikalavimai Viktorija
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Viktorija
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai Viktorija
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Viktorija
23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Viktorija
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Viktorija
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Viktorija
30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Viktorija
34 Ugdymas Neutrali Viktorija
35 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai Viktorija
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Viktorija
44 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Viktorija
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Viktorija
46 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Viktorija
62 Mokykla Neutrali Viktorija
68 Tvarkaraščiai Neutrali Viktorija
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Viktorija
78 Svetainės medis Neutrali Viktorija
79 Apie mokyklą Neutrali Viktorija
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Viktorija
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Viktorija
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Viktorija
115 Mokyklos simboliai Neutrali Viktorija
116 Tradiciniai renginiai Neutrali Viktorija
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Viktorija
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Viktorija
130 Slapukų politika Neutrali Viktorija
156 Turinio auditas Neutrali Viktorija
158 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Viktorija
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Viktorija
163 Savivalda Neutrali Viktorija
165 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Viktorija
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Viktorija
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Viktorija
176 Covid-19 Bendrieji reikalavimai Viktorija
178 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Viktorija
180 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Viktorija
181 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Viktorija
183 Kiti projektai Neutrali Viktorija
184 Darželio grupė Neutrali Viktorija
187 Levas Karsavinas Neutrali Viktorija
188 Veiklos įsivertinimas Neutrali Viktorija
189 Tikslai ir uždaviniai Neutrali Viktorija
190 Kurti savitą, pagrįstą vertybėmis (pagarba, pilietiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, saugumas) mokyklos kultūrą, gerinti jos įvaizdį Neutrali Viktorija
191 Tobulinti pamokos vadybą, ugdyti lyderystę visose bendruomenės narių grupėse Neutrali Viktorija
192 Užtikrinti moksleivių emocinę savijautą Neutrali Viktorija
193 Rugsėjo 1-oji Neutrali Viktorija
194 Europos kalbų diena Neutrali Viktorija
195 Mokytojo dienos šventė Neutrali Viktorija
196 Penktokų krikštynos Neutrali Viktorija
197 Olimpinis ruduo Neutrali Viktorija
198 Pasaulinė gyvūnų diena Neutrali Viktorija
199 Lapkričio 16-oji Neutrali Viktorija
200 Kino festivalis ,,Kinomyška" Neutrali Viktorija
201 Tarptautinė nerūkimo diena, pasaulinė AIDS diena Neutrali Viktorija
202 Mokyklos diena Neutrali Viktorija
203 Kalėdinė labdaros akcija Neutrali Viktorija
204 Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė ir kiti kalėdiniai renginiai Neutrali Viktorija
205 Žiema, žiema, bėk iš kiemo Neutrali Viktorija
206 Pilietinės akcijos, minint Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją Neutrali Viktorija
207 Valentino diena Neutrali Viktorija
208 Kaziuko mugė Neutrali Viktorija
209 Žemės diena Neutrali Viktorija
210 Savaitė be patyčių Neutrali Viktorija
211 Mokyklos neformaliojo ugdymo būrelių veiklos pristatymas Neutrali Viktorija
212 Motinos diena Neutrali Viktorija
213 Abėcėlės šventė Neutrali Viktorija
214 Mokyklos tarybos susirinkimo protokolai Neutrali Viktorija
215 Darbo taryba Neutrali Viktorija
216 Šalies projektai Neutrali Viktorija
217 Miesto projektai Neutrali Viktorija
218 Mokykliniai projektai Neutrali Viktorija
219 Salių užimtumo grafikai Neutrali Viktorija
220 Mokinių priėmimo į mokyklą komisija Neutrali Viktorija
221 Informacija Ukrainos piliečiams (для громадян України) Neutrali Viktorija
222 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Viktorija
224 Būrelių tvarkaraštis 2022-2023 I pusmetis Neutrali Viktorija
226 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Viktorija
228 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas Neutrali Viktorija
231 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Viktorija
232 Projektas „Kokybės krepšelis“ Neutrali Viktorija
233 Programa „Renkuosi mokyti“ Neutrali Viktorija
235 Mokyklos vertybės Neutrali Viktorija
236 Projektas „Gyvasis skaitymas“ Neutrali Viktorija
238 Užsieniečių mokinių ugdymas Bendrieji reikalavimai Viktorija
240 Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Viktorija
241 1-4 kl. tvarkaraščiai 2023-2024 m. m. Neutrali Viktorija
242 Konsultacijų grafikas 2023-2024 m. m. Neutrali Viktorija
243 Renkuosi mokyti Neutrali Viktorija
244 Būsimo pirmoko mokyklėlė Neutrali Viktorija
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
245 Vadovų darbotvarkė Neutrali Viktorija
250 UTA Neutrali Viktorija
251 Įtraukusis ugdymas Neutrali Viktorija
252 Karjeros ugdymas Neutrali Eimantas
253 Mokyklos socialiniai partneriai Neutrali Viktorija
254 Vaisių, daržovių, pieno ir jo produktų vartojimo skatinimo programa Neutrali Viktorija
255 Slapukų valdymas Neutrali
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Viktorija
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Viktorija
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Mokytojų pareigas įstaigoje, pvz. Anglų k. mokytojas. Matematikos mokytoja.
Kvalifikacinę kategoriją, pvz. Mokytojas, Mokytojas metodininkas, Vyr. mokytojas, Mokytojas ekspertas.
 

Viktorija
6 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Viktorija
7 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
8 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Viktorija
11 Mokyklos taryba Bendrieji reikalavimai Viktorija
12 Pasiekimai Neutrali

Tuomet pateikite naujausią informaciją.

Viktorija
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį reikia atnaujinti informacija
 

Viktorija
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Viktorija
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai Viktorija
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Viktorija
23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Viktorija
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Viktorija
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Viktorija
30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Viktorija
32 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Viktorija
34 Ugdymas Neutrali Viktorija
35 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai Viktorija
40 Visos dienos mokyklos (VDM) grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Viktorija
41 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

 

Viktorija
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Viktorija
44 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Viktorija
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Viktorija
46 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Viktorija
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Viktorija
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Viktorija
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Viktorija
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Viktorija
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Viktorija
57 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
 

Viktorija
62 Mokykla Neutrali Viktorija
63 Misija, vizija, filosofija, prioritetinės sritys, vertybės Neutrali

Čia trečias (mokyklos filosofija) buvo su gif. formatu, tai perdariau į jpg. Gal tu geriau padarysi su tom emblemom.

Dar pastebėjimas yra pagrindiniame psl. Misija, vizija filosofija ir Apie mus http://www.karsavino.vilnius.lm.lt/apie-mus/ gale taip pat Misija, vizija filosofija tai kuria dėti į musų psl.

Viktorija
64 Mokyklos himnas Neutrali

Gal turite himną audio ir/ar video formatu.

Viktorija
68 Tvarkaraščiai Neutrali Viktorija
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Viktorija
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Viktorija
78 Svetainės medis Neutrali Viktorija
79 Apie mokyklą Neutrali Viktorija
81 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą, kaip, kam ir kada teikiama paslauga.
Marštutus ir pan.
Su paslauga susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Viktorija
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Viktorija
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Viktorija
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Kiekvienos pareigybės aprašus (nepasirašytus)

Viktorija
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Viktorija
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Viktorija
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Visus civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
 

Viktorija
115 Mokyklos simboliai Neutrali Viktorija
116 Tradiciniai renginiai Neutrali Viktorija
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Viktorija
123 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Viktorija
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Viktorija
130 Slapukų politika Neutrali Viktorija
133 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Viktorija
134 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Viktorija
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Viktorija
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Viktorija
156 Turinio auditas Neutrali Viktorija
158 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Viktorija
159 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Dokumentus, jei tokie yra

Viktorija
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Viktorija
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Viktorija
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti? 

Paklausti mokyklos ar visa informacija aktuali: http://www.karsavino.vilnius.lm.lt/teises-aktai/

Viktorija
163 Savivalda Neutrali Viktorija
165 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Viktorija
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Viktorija
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Viktorija
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Viktorija
170 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
171 Priėmimas į mokyklą Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Ar ši informacija aktuali jei informacija rengiama

1.Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo TVARKOS APRAŠAS (INFORMACIJA RENGIAMA)
2.Komisijos posėdžių GRAFIKAS, priėmimo dokumentai (INFORMACIJA RENGIAMA)

Viktorija
172 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
174 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Viktorija
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Viktorija
176 Covid-19 Bendrieji reikalavimai Viktorija
177 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Viktorija
178 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Viktorija
179 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Viktorija
180 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Viktorija
181 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Viktorija
182 ES finansuojami projektai Rekomendacija

Vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi) privalo paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą: įvardinti projekto tikslus, apibūdinti siekiamus rezultatus, naudą, nurodyti fondą, iš kurio projektas gavo finansavimą. Viešinant projektą savo interneto svetainėje, projekto vykdytojas turi naudoti pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų logotipą matomoje svetainės puslapio vietoje, kad atsidarius puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn.

Viktorija
183 Kiti projektai Neutrali Viktorija
184 Darželio grupė Neutrali Viktorija
187 Levas Karsavinas Neutrali Viktorija
188 Veiklos įsivertinimas Neutrali Viktorija
189 Tikslai ir uždaviniai Neutrali Viktorija
190 Kurti savitą, pagrįstą vertybėmis (pagarba, pilietiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, saugumas) mokyklos kultūrą, gerinti jos įvaizdį Neutrali Viktorija
191 Tobulinti pamokos vadybą, ugdyti lyderystę visose bendruomenės narių grupėse Neutrali Viktorija
192 Užtikrinti moksleivių emocinę savijautą Neutrali Viktorija
193 Rugsėjo 1-oji Neutrali Viktorija
194 Europos kalbų diena Neutrali Viktorija
195 Mokytojo dienos šventė Neutrali Viktorija
196 Penktokų krikštynos Neutrali Viktorija
197 Olimpinis ruduo Neutrali Viktorija
198 Pasaulinė gyvūnų diena Neutrali Viktorija
199 Lapkričio 16-oji Neutrali Viktorija
200 Kino festivalis ,,Kinomyška" Neutrali Viktorija
201 Tarptautinė nerūkimo diena, pasaulinė AIDS diena Neutrali Viktorija
202 Mokyklos diena Neutrali Viktorija
203 Kalėdinė labdaros akcija Neutrali Viktorija
204 Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė ir kiti kalėdiniai renginiai Neutrali Viktorija
205 Žiema, žiema, bėk iš kiemo Neutrali Viktorija
206 Pilietinės akcijos, minint Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją Neutrali Viktorija
207 Valentino diena Neutrali Viktorija
208 Kaziuko mugė Neutrali Viktorija
209 Žemės diena Neutrali Viktorija
210 Savaitė be patyčių Neutrali Viktorija
211 Mokyklos neformaliojo ugdymo būrelių veiklos pristatymas Neutrali Viktorija
212 Motinos diena Neutrali Viktorija
213 Abėcėlės šventė Neutrali Viktorija
214 Mokyklos tarybos susirinkimo protokolai Neutrali Viktorija
215 Darbo taryba Neutrali Viktorija
216 Šalies projektai Neutrali Viktorija
217 Miesto projektai Neutrali Viktorija
218 Mokykliniai projektai Neutrali Viktorija
219 Salių užimtumo grafikai Neutrali Viktorija
220 Mokinių priėmimo į mokyklą komisija Neutrali Viktorija
221 Informacija Ukrainos piliečiams (для громадян України) Neutrali Viktorija
222 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Viktorija
224 Būrelių tvarkaraštis 2022-2023 I pusmetis Neutrali Viktorija
226 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Viktorija
228 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas Neutrali Viktorija
229 Finansinės veiklos ataskaita Neutrali

Pateikite naujausia informacija.

Viktorija
230 Finansavimas Neutrali

Sudėti dokumentai kur buvo nuorodos, o 2022 m. buvo tik trys nuorodos, kitos neaktyvios.

Viktorija
231 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Viktorija
232 Projektas „Kokybės krepšelis“ Neutrali Viktorija
233 Programa „Renkuosi mokyti“ Neutrali Viktorija
234 Nuotolinis ugdymas Neutrali

Paklausti mokyklos ar aktuali informacija

Viktorija
235 Mokyklos vertybės Neutrali Viktorija
236 Projektas „Gyvasis skaitymas“ Neutrali Viktorija
237 Patyčių prevencija Neutrali

Paklausti mokyklos ar reikalingas testas Отношение учеников школы к буллингу nuoroda pas jų http://www.karsavino.vilnius.lm.lt/patyciu-prevencija/

Dar šis video neįsideda Patyčios. Nekentėk tyloje

Viktorija
238 Užsieniečių mokinių ugdymas Bendrieji reikalavimai Viktorija
239 Užsieniečių vaikų ugdymo komisija Bendrieji reikalavimai Viktorija
240 Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Viktorija
241 1-4 kl. tvarkaraščiai 2023-2024 m. m. Neutrali Viktorija
242 Konsultacijų grafikas 2023-2024 m. m. Neutrali Viktorija
243 Renkuosi mokyti Neutrali Viktorija
244 Būsimo pirmoko mokyklėlė Neutrali Viktorija
245 Vadovų darbotvarkė Neutrali Viktorija
250 UTA Neutrali Viktorija
251 Įtraukusis ugdymas Neutrali Viktorija
252 Karjeros ugdymas Neutrali Eimantas
253 Mokyklos socialiniai partneriai Neutrali Viktorija
254 Vaisių, daržovių, pieno ir jo produktų vartojimo skatinimo programa Neutrali Viktorija
255 Slapukų valdymas Neutrali